Výsledky turnaje / Tournament results

11.05.2016 19:37

Polské družstvo Blade Runners Unleashed opět obhájilo prvenství na tomto turnaji. Gratulujeme!

The Polish team Blade Runners Unleashed won the tournament again. Congratulations!

Kompletní výsledky turnaje najdete zde / All tournaments results here:

1. divize   2.divize   3.divize    4.divize    5.divize    6.divize    7.divize    8.divize      9.divize

Časy jednotlivých psů z EJS /Dogs´ times from EJS:

Den 1, parkur 1 / Day 1, Ring 1                Den 1, parkur 2 / Day 1, Ring 2

Den 2, parkur 1 / Day 2, Ring 1                Den 2, parkur 2 / Day 2, Ring 2