Výsledky turnaje / Tournament results

08.05.2018 19:28

Gratulujeme maďarskému družstvu Jaw Beast k vítězství v turnaji.

Congratulations to Hungarian team Jaw Beast for winning the tournament.

Kompletní výsledky turnaje najdete zde / All tournaments results here:

  1.divize     2.divize     3.divize     4.divize      5.divize      6.divize    7.divize    8.divize

Časy jednotlivých psů z EJS /Dogs´ times from EJS.

divize 1 a 3        divize 2 a 4

divize 5 a 7        divize 6 a 8