Pozor na mezní čas!!!

13.02.2016 19:39

Upozorňujeme, že od začátku roku 2016 došlo ke změně pravidla o mezním času. Družstva v divizích s nejlepším vstupním časem 20,00 s a rychlejší mají mezní časa -0,5 s, družstva v divizích s nejlepším vstupním časem 20,01 s a/nebo pomalejším mají mezní čas jako dosud, tj. -1 s.