Propozice

EAGER´S CUP 2018

14. ročník mezinárodního flyballového turnaje       

 Žamberk 5.-7.5.2018

 
Místo konání:

fotbalové hřiště u sportovního a rekreačního areálu Pod Černým lesem, ul. U Koupaliště, Žamberk

mapku najdete ZDE.

Povrch: tráva
Pořadatel: Flyball Hop Trop (www.flyballhoptrop.cz)
Kontaktní osoba:

Míla Vrbová, Žinkovská 4, 100 00  Praha 10, e-mail: milavrbova@email.cz, mobil: 776 211188

Program:

sobota 5.5.2018

10,00 - 12,30 h prezence družstev skupiny B, veterinární přejímka, měření psů

12,45 h schůzka vedoucích družstev skupiny B

12,55 h schůzka rozhodčích skupiny B

13,10 h zahájení turnaje pro skupinu B

Každý s každým (Round Robin) nebo Rychlostní zkouška (Speed Trial) v jednotlivých divizích

neděle 6.5.2018

8,00 h pokračování pro skupinu B

Na dvě prohry (Double Elimination) v jednotlivých divizích

kolem 13. h předpokládané ukončení turnaje pro skupinu B, vyhlášení výsledků

neděle 6.5.2018

cca 13,30 - 14,30 h (po vyhlášení výsledků skupiny B) prezence družstev skupiny A, veterinární přejímka, měření psů

14,40 h schůzka vedoucích družstev skupiny A

14,50 h schůzka rozhodčích skupiny A

15,00 h zahájení turnaje pro skupinu A

Každý s každým (Round Robin) nebo Rychlostní zkouška (Speed Trial v jednotlivých divizích

pondělí 7.5.2018

8,00 h pokračování turnaje pro skupinu A

Na dvě prohry (Double Elimination) v jednotlivých divizích

kolem 13. h předpokládané ukončení turnaje pro skupinu A, vyhlášení výsledků

 

Způsob přihlášení:

 

- zaslání vyplněné přihlášky družstva e-mailem na milavrbova@email.cz,

+ zaslání startovného za celé družstvo převodem na účet Flyball Hop Trop, č. účtu 222875195/0300

Ve zprávě pro příjemce uveďte název družstva, za které startovné platíte.

  Přihláška ve formátu pro MS Excel ke stažení ZDE.
Uzávěrka přihlášek:

22.4.2018

Přihláška družstva je platná pouze v případě, že družstvo uhradilo startovné v odpovídající výši a toto startovné bylo připsáno na účet pořadatele nejpozději v den uzávěrky turnaje.

Zahraniční družstva mohou startovné po dohodě s pořadatelem uhradit na místě při prezenci.

Startovné:

400 Kč/psa členové Flyball Clubu ČR

550 Kč/psa nečlenové Flyball Clubu ČR

70 EUR nebo 2.400 Kč za zahraniční družstvo

Limit turnaje

55 družstev. Přednostně budou přijata řádně přihlášená česká družstva se včas zaplaceným startovným (tj. se startovným připsaným na účet pořadatele nejpozději v den uzávěrky turnaje).

Pravidla:

Závodí se podle českých Pravidel flyballu (viz stránky Flyball Clubu ČR - www.flyball.cz), která jsou ve většině bodů shodná s mezinárodními pravidly flyballu.

Zařazení do divizí a skupin:

podle části 1.8.1, písmeno A. platných Pravidel flyballu, tj. na základě vstupního času družstva uvedeného v přihlášce.

Po uzávěrce turnaje a zveřejnění divizí rozdělí pořadatel přihlášená družstva do dvou skupin - A a B, přičemž ve skupině A budou pravděpodobně rychlejší družstva a ve skupině B pomalejší. Skupiny budou zveřejněny co nejdříve.

 

Rozhodčí:

hlavním a startovním rozhodčím s platnou licencí, kteří budou na turnaji posuzovat, bude poskytnuto stravné a vráceno startovné (za jednoho psa). Stravné bude poskytnuto na místě. Startovné bude vráceno do dvou týdnů po skončení turnaje, a to převodem na účet družstva, za které rozhodčí závodil. Není-li rozhodčí členem FC ČR, bude mu vráceno pouze základní startovné (400 Kč), zbylá část bude použita k zaplacení odvodů z turnaje.

Hospitanti mají nárok na stravné ve stejné výši, jako rozhodčí s platnou licencí.

Hlavním rozhodčím náleží rovněž příspěvek na dopravu na místo konání turnaje, dle platného předpisu FC ČR.

Rozhodčí turnaje vybere pořadatel ve spolupráci s koordinátorem rozhodčích FC ČR.

Ubytování a stravování:

zajišťují si účastníci sami.

Ubytování je možné ve sportovním a rekreačním areálu Pod Černým lesem, Zámecká 751/1024, Žamberk, webové stránky: https://www.autocamping.cz/cs/areal/sportovni-rekreacni-areal.html

Další možnost ubytování v kempech v okolí: Autokemp Pastviny, https://www.atc-amk.zamberk.cz/

Ubytování v hotelu: Hotel Žamberk Panský Dvůr, www.hotelzamberk.cz - tento hotel doporučujeme těm, kdo chtějí lepší ubytování anebo nesehnali ubytování v kempu. Majitelé hotelu se sami věnují psím sportům, takže ubytování se psy není problém.

Stravování je možné v restauraci na okraji areálu (https://www.autocamping.cz/cs/restaurace-a-penzion-babeta/uvod.html).

Vedle hřiště, kde bude probíhat turnaj, bude k dispozici kantýna s občerstvením.

Veterinární podmínky: všichni psi účastnící se akce musí mít očkovací průkaz obsahující záznamy o provedené vakcinaci, musí být . zdraví a mít platné očkování proti vzteklině. Pes, jehož psovod není schopen kdykoliv v průběhu turnaje předložit výše uvedený doklad, se nesmí turnaje zúčastnit.
Protest (podle bodu 2.9 Pravidel flyballu): 500 Kč
Ostatní podmínky: PSOVODI JSOU POVINNI UDRŽOVAT V AREÁLU ČISTOTU A UKLÍZET VÝKALY PO SVÝCH PSECH!

Pořadatel neručí za případné škody způsobené jednotlivými psy či psovody.

Pořadatel není zodpovědný za zranění, onemocnění či úhyn psa v průběhu turnaje.Akce se koná za finanční podpory města Žamberk.