Rozpis divizí je tady! / List of divisions is ready!

27.04.2016 20:32

ROZPIS DIVIZÍ ZDE / LIST OF DIVISIONS HERE

Divize 6-9 závodí v pátek a sobotu, divize 1-5 závodí v sobotu a v neděli.

Divisions 6-9 will compete on Friday and Saturday, divisions 1-5 on Saturday and Sunday.

Původně jsme počítali s 50 družstvy a 8 divizemi, stejně jako vloni. Nakonec máme 56 družstev a 9 divizí, a víc jich bohužel ani nemůžeme (s ohledem na ceny od hlavního sponzora) udělat.Všechna zúčastněná družstva se však mohou těšit na tradiční rozesmáté pohárky, a tři nejlépe umístěná družstva v každé divizi i na zcela originální ručně vyráběnou cenu s flyballovou tématikou :-).

Originally we counted 50 teams and 8 divisions, as one year ago. At the end we have 56 teams and 9 divisions, with no possibility of more (with regard to our main sponsor). But all participating teams will get traditional smiling cups, and three best teams in each division will get original handmade price with flyball theme :-).