Rozpis rozběhů na oba parkury / Races schedule for both rings

06.05.2015 19:18

Skupina B / Group B = pátek+sobota

Skupina A / Group A = sobota+neděle