Výsledky turnaje / Tournament results

11.05.2017 09:59

Gratulujeme polskému družstvu Fractal International Affair k vítězství v turnaji.

Congratulations to Polish team Fractal International Affair for winning the tournament.

Kompletní výsledky turnaje najdete zde / All tournaments results here:

1.divize    2.divize    3.divize    4.divize    5.divize    6.divize    7.divize    8.divize

Časy jednotlivých psů z EJS /Dogs´ times from EJS:

divize 1-2        divize 3-4

divize 5-6        divize 7-8